A támogatóink
Egyéb Információk
Hidvégi-Üstös Pál - Tisza futás 2009
Information in English
Jogszabálymódosítás
Kiadványok
Pályázatfigyelő
Polgármestereknek
Programajánló
Résztvevőknek
Sajtószemle
Segítsünk az árvízkárosultaknak!


 Az "Agenda 2030 Humánökológiai Kutatóműhely a globális együttélésről" program támogatói:


AJÁNLÓ

Szelídvízország - animációs film


Szelídvízország - kiadvány

ILD kézikönyv a Tisza-menti ártéri tájgazdálkodás
lehetőségeiről


Blogok

 
  

Folyóiratok, könyvek
 

Tiszavölgy

BOKARISZ-füzetek az ártéri tájgazdálkodásról

Szelídvízország - kézikönyv az ártéri tájgazdálkodásról 


Ismeretterjesztő CD

BOKARTISZ: A folyó élete


DVD

Kulcs a Tiszához I.-II.

IV. Hagyomány és Természet konferencia


További kiadványok...

 Information in English


KORÁBBI BANNEREINK

Biodiverzitás Pályázati Mikroalap - II. forduló - Pályázati felhívás--2007. 05. 18.

Az Élő Tiszáért Program a természetkímélő ártéri tájgazdálkodás meghonosítását kívánja elősegíteni a Tisza magyarországi vízgyűjtő területén. Hat mintaterületen nyújt szakmai, illetve pénzügyi támogatást olyan gazdálkodási rendszerek kiépítéséhez, melyek természetes környezetünk biológiai változatosságát gyarapítják, egyben jó megélhetést ígérnek a Tisza árterén élőknek. Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP), a Globális Környezetvédelmi Alap (GEF) és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) által támogatott program 2005-2008 között valósul meg.

Az Élő Tiszáért Program hat mintaterületén, a Beregben, a Bodrogközben, a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet környékén, a Borsodi Mezőségben, Nagykörűben és a Kis-Sárréten, a Program finanszírozásával a Biodiverzitás Pályázati Mikroalap pénzügyi támogatást is nyújt a fentiekben vázolt célok megvalósítására.

A Biodiverzitás Pályázati Mikroalap első pályázati kiírása 2006. december 20-án jelent meg. A 2007. január 31-ei beadási határidővel lezárult I. pályázati fordulóban a fent említett hat kistérségből lehetett pályázatokat benyújtani. A Biodiverzitás Pályázati Mikroalap Bírálóbizottsága négy kistérség pályázatainak esetében végleges döntést hozott (Bereg, Bodrogköz, Nagykörű, Kis-Sárrét) a támogatottak listájáról. A Borsodi Mezőségben támogatandó pályázatok listájáról, a pályázók által benyújtandó hiánypótlás után 2007. június 6-áig hozza meg végleges döntését.

A Kesznyéten és térségéből beérkezett pályázatok elbírálásánál a beadványok többségénél úgy ítélte meg a Bírálóbizottság, hogy azok nem kellő mértékben szolgálják a pályázat által kitűzött célokat. Ezért a Mikroalap 2006. december 20-án elindított I. pályázati fordulójában a Kesznyéten és térségéből beérkezett pályázatok esetében egyetlen pályázónak sem ítélt meg támogatást. A térség jogosult települései számára rendelkezésre álló 6,7 millió forintos forráskeret (a Mikroalap teljes, 40 millió forintos keretének egyhatoda) terhére 2007. május 18-án a Biodiverzitás Pályázati Mikroalap új pályázati kiírást tesz közzé, az I. fordulóval közel megegyező feltételekkel.

A Mikroalap olyan kisléptékű beruházásokhoz, tevékenységekhez nyújt támogatást, melyek közvetve vagy közvetlenül segítik a természetkímélő ártéri tájgazdálkodás meghonosítását a támogatásra jogosult területeken.

A benyújtható pályázatok típusai:

I. Tájgazdálkodási kisprojektek

I.a. Élőhelykezelés és -fejlesztés (mezőgazdasági, erdészeti jellegű, halászattal, vadászattal, vizes élőhelyek létrehozásával és kezelésével kapcsolatos tevékenységek és beruházások)

I.b. Vízpótlás lehetőségeit megteremtő, illetve javító tevékenységek és beruházások

II. Feldolgozás és értékesítés fejlesztése

II.a. Helyi termékek feldolgozása

II.b. Helyi termékek értékesítésének fejlesztése

III. Gazdálkodás eredményességét segítő tervezési tevékenység

III.a. Gazdálkodás fejlesztéséhez szükséges tervek készítése és készíttetése

III.b. Termékfejlesztés

III.c. Termékek értékesítését javító tervek készítése és készíttetése

Pályázatot nyújthat be e felhívás végén felsorolt településekről:

  • helyi gazdálkodó,
  • helyi társadalmi szervezet,
  • helyi egyéni vállalkozó, mikro- és kisvállalkozás,
  • helyi természetes személy,

Egy pályázó legfeljebb 950.000 forint támogatásban részesülhet. A Biodiverzitás Pályázati Mikroalap csak vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A Mikroalap kiírására pályázatok benyújthatók

2007. május 18. – 2007. június 18-ig.

A pályázatokat a Lebonyolító Szervezet részére, a következő címre küldjék, egy példányban:

Ökotárs Alapítvány
Biodiverzitás Pályázati Mikroalap
1059 Budapest, Szerb u. 17-19. vagy
1463 Budapest, Pf. 931
temesvari@okotars.hu

Csak a pályázati kiírás részletes feltételeinek megfelelő pályázatokat fogadunk be. A részletes felhívás, a pályázati adatlap és más háttéranyagok letölthetők az oldal alján. A dokumentumok olvasásához Adobe Reader szükséges, melyet letölthet itt.


Az Élő Tiszáért Program helyi Kistérségi Akciócsoportjánál hozzájuthat a részletes pályázati felhíváshoz, a pályázati adatlaphoz és egyéb hasznos információkhoz. Felvilágosítást adnak a pályázatot érintő kérdésekben és, ha kéri, segítenek a pályázat elkészítésében.

A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet és környéke Kistérségi Akciócsoport elérhetősége

László Brigitta
citababa@gmail.com, 06-30-407-9744
Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány
3580 Tiszaújváros, Liszt Ferenc utca 2.
tiszatajair@ominet.hu


Pályázatokat fogadunk be a következő településekről:

Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet és környéke

 

 

 

 

 

Csobaj
Egyek
Folyás
Hejőkürt
Kesznyéten
Oszlár
Polgár
Rakamaz
Szabolcs
Taktabáj
Taktakenéz
Tímár
Tiszacsege
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszagyulaháza
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszanagyfalu
Tiszapalkonya
Tiszatardos
Tiszaújváros
Tokaj
Újszentmargita

 

 

A részletes pályázati felhívás, az adatlapok és más háttéranyagok letölthetők innen

Letölthető anyagok:
      Molnár Géza: Az ártéri tájgazdálkodás
      Ártéri gyümölcsészet
      Szántóföldi gazdálkodás az ártéri tájgazdálkodásban
      Vizes élőhelyek kezelése az ártéri tájgazdálkodásban
      Ártéri erdők kezelése
      A pályázat benyújtásához ajánlatos elolvasni
      A Tisza Memorandum - háttéranyag
      A logók, amelyeket fel kell tüntetni a pályázat által támogatott létesítményeken, anyagokon
      A pályázat elbírálási és ellenőrzési rendszere
      A pályázat benyújtásához feltétlenül szükséges tudnivalók és adatlap