Egyéb Információk
Hidvégi-Üstös Pál - Tisza futás 2009
Information in English
Jogszabálymódosítás
Kiadványok
Pályázatfigyelő
Polgármestereknek
Programajánló
Résztvevőknek
Sajtószemle
Segítsünk az árvízkárosultaknak!

Az "Agenda 2030 Humánökológiai Kutatóműhely a globális együttélésről" program támogatói:


Szelídvízország - animációs film


Szelídvízország - kiadvány

 Vidékfejlesztési politika alulnézetből

ILD kézikönyv a Tisza-menti ártéri tájgazdálkodás
lehetőségeiről


 Blogok

 
 
 
 

Folyóiratok, könyvek
 

Tiszavölgy

BOKARISZ-füzetek az ártéri tájgazdálkodásról

Szelídvízország - kézikönyv az ártéri tájgazdálkodásról

Zöld utak a Tisza mentén - túratérkép


 Ismeretterjesztő CD

BOKARTISZ: A folyó élete


További kiadványok...


DVD

Kulcs a Tiszához I.-II.

IV. Hagyomány és Természet konferencia

 


 

 Information in English

 


A SZÖVET "Természetközeli vízpótlási módszerek a fenntartható gazdálkodás szolgálatában" (NEA-UN-16-SZ-1524) projektjét a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.


"Fenntartható helyi gazdasági kezdeményezések érdekképviseletének megteremtése és piaci életképességük javítása" című programunk támogatói: 


Működésünket támogatja a Nemzeti Együttműködési Alap Új Nemzedékek jövőjéért kollégiuma
NEA-UN-13-M-1773 JOGSEGÉLY PROGRAMUNK
az Accenture "Képességek a Sikerért 2010" pályázatának támogatásával valósul meg.


Az ártéri tájgazdálkodás megvalósításának helyi lehetőségei a Tisza-mentén programunk a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósul meg.


Nemzeti Alkalmazkodási Központ


 KIEMELT AJÁNLATAINK
Köszönjük támogatásuk!


http://www.tiszavilag.eoldal.hu/


 
SZÖVET PROJEKTEK


Árvízvédelem, vízgazdálkodás

WATERISK honlap 

Tisza-vízgyűjtő Monitoring Rendszer


 
TÁMOGATÓINK:
 

 

KvVM - Zöld Forrás 2010


"Élő Tisza" - a Tisza mente tájainak újjáélesztéséért című projektünk támogató

 


 További információ a honlapon olvasható cikkekkel, munkával kapcsolatban:

 

 
 
 

 
 

 

TÁJ-KÉP csata előtt - Tiszai jövőkép a Parlamentben--2009. 03. 10.
Március 6-án, az Országgyűlés felsőházi termében mutatták be a TÁJ-KÉP Tiszai Alföld Jövőkép Építés Program ajánlásait. A szakértők véleménye szerint a folyó mentén élők számára a kitörés kulcsa: visszaadni a helyi közösségek számára az önrendelkezés jogát és lehetőségét.

Flachner Zsuzsanna (MTA-TAKI) az Európai Unió által finanszírozott, másfél éve zajló kutatási projekt vezetője fontosnak tartotta, hogy a munka során valódi, részvételi tervezés zajlott. A javaslatok egyrészről a projekt Tanácsadói Testületének és meghívott szakértőinek meglátásaira alapulnak. Másrészről pedig beépültek a javaslatokba a Tisza menti (Vásárosnamény, Szolnok, Szeged) műhelymunkákon a helyi érintettek által fontosnak tartott szempontok.

A projektvezető szerint „- Szembe kell néznünk azokkal a kényszerítő körülményekkel, melyek a XXI. században nem csak a Tiszai Alföld, de Magyarország sorsát is meghatározzák. Az éghajlatváltozás okozta időjárási szélsőségek, az olajkészletek fogyása, a vidéki térségek leszakadása azonnali beavatkozást sürget.”

A bemutatott javaslatok között szerepelnek a helyi gazdálkodók földhöz juttatása, a helyi piacok felélesztése, az áruszállítás minimalizálása, ökológiai vízgazdálkodás bevezetése. A jelenlegi Tisza-menti vízelvezető és vízpótló rendszerek teljes felülvizsgálatát szorgalmazzák.

Orosz Sándor (MSZP) a javaslatokat értékelve elmondta: helyesnek tartja azok irányát. A helyi közösségek önrendelkezése mellett ezek hálózatát is meg kell erősíteni. A következő feladat, hogy kezdődjön széleskörű vita a Tisza jövőjét érintő javaslatokról.

Velkey Gábor (SZDSZ) kiemelte: a Kádár-rendszer alatt a társadalom atomizálódott. A szétesett közösségek pedig védtelenekké váltak. Ma kevesebb államra van szükség, de a leépítés a túlbürokratizált, központosított rendszereket kell érintse. A „végek”, a kiszolgáltatott közösségek számára viszont több állam - a közszolgáltatások javítása kell.

Ángyán József (FIDESZ) hangsúlyozta: „- A globalizáció a helyi közösségeket zúzza szét, ezért ezeket kell megerősíteni, hogy képesek legyenek védekezni. Ehhez erős, ökoszociális alapokon működő államra van szükség. Ahhoz, hogy változtatni tudjunk, mindenek előtt el kell higgyük, hogy tudunk változtatni.”

Ács Sándorné (Élőlánc Magyarországért) szerint a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program példáján láttuk: a helyi erőforrások fenntartható használatán alapuló fejlesztést, a közösségek megerősítését a kormányzattól hiába várjuk. A társadalomnak magának kell megszervezni önvédelmét - ehhez széleskörű összefogás kell.

Priksz Gábor (Lehet más a politika) aláhúzta: a föld a helyben élő gazdálkodók kezében kell legyen, nem távoli spekulánsok birtokában. Az energiagazdálkodásban pedig a helyi, megújuló erőforrások fenntartható használata hozhat valódi biztonságot a közösségeknek.

Somlyódy László, akadémikus, a Program társelnöke megjegyezte: az ENSZ Víz a változó világban című jelentése is megállapítja, hogy a vízzel kapcsolatos problémák nem vízügyi problémák, hanem össztársadalmi jelentőségű stratégiai kérdések. A megoldások a klasszikus vízgazdálkodási megoldásokon kívül kereshetők. A Tiszai jövőképalkotási program sem befejezett. „Ami elkészült: TÁJ-KÉP csata előtt.” A 2050-re megalkotott jövőképet a következőkben finomítani kell. Meg kell határozni, hogy a Víz Keretirányelv 2015-ig megvalósítanó célkitűzései közé mi kerüljön be. Így lesz a politika és a társadalom számára is könnyebben értelmezhető.Kapcsolat: Flachner Zsuzsanna, 06-30-504-6478, flachner@rissac.hu


A javaslatok alább letölthetők.

Letölthető anyagok:
      TÁJ-KÉP – Tiszai Alföld Jövőkép Társadalmi jövőképépítés eredményei - első változat
      Társadalmi jövőkép építés folyamatán alapuló Tanácsadó Testületi Javaslatok
      Gyulai Iván előadása a 2009. március 6-odikai TÁJ-KÉP parlamenti napon
      Ács Sándorné (Élőlánc) hozzászólása a 2009. március 6-odikai TÁJ-KÉP parlamenti vitanapon
      Sajtóanyag a 2009. március 6-odikai TÁJ-KÉP parlamenti vitanapról