Egyéb Információk
Hidvégi-Üstös Pál - Tisza futás 2009
Information in English
Jogszabálymódosítás
Kiadványok
Pályázatfigyelő
Polgármestereknek
Programajánló
Résztvevőknek
Sajtószemle
Segítsünk az árvízkárosultaknak!

Az "Agenda 2030 Humánökológiai Kutatóműhely a globális együttélésről" program támogatói:


Szelídvízország - animációs film


Szelídvízország - kiadvány

 Vidékfejlesztési politika alulnézetből

ILD kézikönyv a Tisza-menti ártéri tájgazdálkodás
lehetőségeiről


 Blogok

 
 
 
 

Folyóiratok, könyvek
 

Tiszavölgy

BOKARISZ-füzetek az ártéri tájgazdálkodásról

Szelídvízország - kézikönyv az ártéri tájgazdálkodásról

Zöld utak a Tisza mentén - túratérkép


 Ismeretterjesztő CD

BOKARTISZ: A folyó élete


További kiadványok...


DVD

Kulcs a Tiszához I.-II.

IV. Hagyomány és Természet konferencia

 


 

 Information in English

 


A SZÖVET "Természetközeli vízpótlási módszerek a fenntartható gazdálkodás szolgálatában" (NEA-UN-16-SZ-1524) projektjét a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.


"Fenntartható helyi gazdasági kezdeményezések érdekképviseletének megteremtése és piaci életképességük javítása" című programunk támogatói: 


Működésünket támogatja a Nemzeti Együttműködési Alap Új Nemzedékek jövőjéért kollégiuma
NEA-UN-13-M-1773 JOGSEGÉLY PROGRAMUNK
az Accenture "Képességek a Sikerért 2010" pályázatának támogatásával valósul meg.


Az ártéri tájgazdálkodás megvalósításának helyi lehetőségei a Tisza-mentén programunk a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósul meg.


Nemzeti Alkalmazkodási Központ


 KIEMELT AJÁNLATAINK
Köszönjük támogatásuk!


http://www.tiszavilag.eoldal.hu/


 
SZÖVET PROJEKTEK


Árvízvédelem, vízgazdálkodás

WATERISK honlap 

Tisza-vízgyűjtő Monitoring Rendszer


 
TÁMOGATÓINK:
 

 

KvVM - Zöld Forrás 2010


"Élő Tisza" - a Tisza mente tájainak újjáélesztéséért című projektünk támogató

 


 További információ a honlapon olvasható cikkekkel, munkával kapcsolatban:

 

 
 
 

 
 

 

Június 19-ig véleményezhető a csongrádi vízlépcső terve--2009. 05. 07.
A Csongrád Megyei Önkormányzat megbízásából a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. kidolgozta a Tisza csongrádi szakaszán az 1970-es években tervezett, de meg nem épített duzzasztómű megvalósíthatóságára vonatkozó döntés-előkészítő tanulmányt.A dokumentum szövege és mellékletei letölthetők a megyei önkormányzat honlapjáról.

A tanulmány bemutatására először 2009. február 14-én került sor Csongrádon, amit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kezdeményezésére 2009. április 8-án Tiszakürtön tartott szakmai egyeztetési fórum követett.

Amint az ismert, a globális klímaváltozás napjainkban már érezhető, de pontosan előre nem jelezhető hatásai és a kárpát-medencei vízgyűjtő földrajzi, illetve területhasznosítási sajátosságai miatt fel kell készülni a Magyarországra érkező vízkészletek csökkenésére, és ezzel egyidejűleg a szélsőségeit tekintve növekvő árvízi fenyegetettségre. A korábbi évtizedek vízgazdálkodási célkitűzéseivel szemben - a környezet- és természetvédelmi érdekekkel harmonizálhatóan - egyre megalapozottabbá válik annak a vízgazdálkodási törekvésnek a szükségessége, amely az átfolyó vízkészletek legalább részleges, szabályozott visszatartására irányul, és amely a térségünkben jelentkező ökológiai, öntözési és egyéb gazdálkodási, turisztikai célú vízigények kielégítését képes biztosítani.

A Csongrád Megyei Közgyűlés szükségesnek tartja, hogy a tervezett csongrádi duzzasztómű megvalósíthatóságának lehetőségeit és feltételeit, a beruházás várható környezeti, ökológiai, gazdasági, társadalmi hatásait, terület- és vidékfejlesztési jelentőségét az érintettek minél szélesebb körben megismerjék, annak érdekében, hogy észrevételeiket és javaslataikat az előkészítés legkorábbi szakaszában figyelembe lehessen venni. A Közgyűlés a 43/2009. (III. 26.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy felhívja a helyi érdekelteket, önkormányzatokat, területi államigazgatási szervezeteket és civileket a döntéselőkészítő tanulmány véleményezésére.

A közgyűlési döntésnek megfelelően ezúton felkérem, hogy véleményével járuljon hozzá a csongrádi folyami duzzasztómű megvalósíthatóságára vonatkozó döntés-előkészítő tanulmány társadalmi egyeztetésének lefolytatásához.

Kérem, hogy a tanulmánnyal kapcsolatos észrevételeit legkésőbb 2009. június 19-éig szíveskedjék a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztes@csongrad-megye.hu elektronikus címére megküldeni.

Szeged, 2009. április 28.

Tisztelettel:
Magyar Anna
a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke